1 / 3
2 / 3
3 / 3

ประกาศข่าวสารทางสมาคม

ข่าวสารสำหรับศิษย์เก่า

โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2563

แสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ตู้แบ่งปัน วพบ.ชม.

BCNC 2019

ของที่ระลึกวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ตัวอย่างของที่ระลึก

ตัวอย่างของที่ระลึก

ตัวอย่างของที่ระลึก

ตัวอย่างของที่ระลึก

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

คุณนฤทธิ์ คิดสม

คุณปิ่นมณี สิริโม

คุณกฤษณา กาเผือก

คุณทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ

ติดต่อสมาคม

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ที่อยู่ : 201 ตึกราชพฤษ์ ชั้น 1 ห้อง 104 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม .เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์ : (053) 121-370
อีเมล : bcncaa@bcnc.ac.th

เวลาเปิด ทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 09:00 น. ถึง 17:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ปิดทำการ