ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ณัฐชยา สมฟอง

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 40 หมู่ที่ 5 ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายชาตรี สมฟอง

\

ชื่อมารดา : นางทองม้วน สมฟอง

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี