ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ทิพวรรณ สุรินพา

วันเกิด : วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 150 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายประพันธ์ สุรินพา

\

ชื่อมารดา : นางสาวเทียม เทพโพธิ์

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี