ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

ธัญญา คำตื้อ

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่ที่ 5 ถนนโชตนา ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายประพันธ์ คำตื้อ

\

ชื่อมารดา : นางศิริลักษณ์ คำตื้อ

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี