ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

พิชฌาวีร์ คำอ้าย

วันเกิด : วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2535

ที่อยู่ : เลขที่ 11/6 หมู่ที่8 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นายสมคิด คำอ้าย

\

ชื่อมารดา : นางส่วยจิ่ง คำอ้าย

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี