ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 13

มนัญชยา กองอินทร์

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2534

ที่อยู่ : เลขที่ 79/1 หมู่ที่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

กรุ๊ปเลือด : A

\

ชื่อบิดา : นายสมชัย กองอินทร์

\

ชื่อมารดา : นางศิริรัตน์ กองอินทร์

รหัส : -

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี