ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 10

วนิชา นันต๊ะเสน

วันเกิด : วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2531

ที่อยู่ : เลขที่ 54/3 หมู่ที่ 5 ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี