ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

อรพิมพ์ วงศ์ชาลี

วันเกิด : วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2532

ที่อยู่ : เลขที่ 195 หมู่ที่ 1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216792

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี