สนับสนุนสมาคม

กองทุนสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

จัดตั้ง : XXXXX
วัตถุประสงค์ : เพื่อนำรายได้จากกองทุนนี้ มาใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีเชียงใหม่

บริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย สาขา XXX เลขที่ XXXXX
ธนาคารธนชาต สาขา XXX เลขที่ XXXX
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา XXX เลขที่ XXXX
ธนาคารกรุงไทย สาขา XXX เลขที่ XXXX

[]
1 Step 1
รายระเอียดบริจาคทุน [เมื่อสนับสนุนแล้วให้กรอกหลักฐาน]
กรณีมี Ref Code no. กรองเพื่อแจ้งการบริจาค
บริจาคในนามpick one!
ที่อยุ่เพื่อจัดส่งใบเสร็จ
ต้องการรับใบเสร็จผ่านทางWant to receive a receipt via?
เวลาที่โอนTransfer time
access_time
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder