ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 9

สรินทร์ญา โอดบาง

วันเกิด : วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2531

ที่อยู่ : 201 หมู่ที่4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา : นิเวศน์ โอดบาง

\

ชื่อมารดา : คำมูล โอดบาง

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี