ข้อมูลสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 11

เมวิกา จันทคำ

วันเกิด : วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ.2553

ที่อยู่ : เลขที่ 47 หมู่ที่ 7 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ :

ศาสนา :

กรุ๊ปเลือด : O

\

ชื่อบิดา :

\

ชื่อมารดา :

รหัส : 511216758

ประวัติการฝึกอบรม

  • ไม่มี