ติดต่อสมาคม

ติดต่อสมาคม

สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ที่อยู่ : 201 ตึกราชพฤษ์ ชั้น 1 ห้อง 104 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม .เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์ : (053) 121-370
อีเมล : bcncaa@bcnc.ac.th

เวลาเปิด ทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ 09:00 น. ถึง 17:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ ปิดทำการ