ชำระค่าสมาชิก

ศิษย์เก่าที่สมัครเป็นสมาชิก

  • สามารถชำระค่า บำรุงสมาคมตลอดชีพครั้งเดียวเป็นเงิน 500 บาท
  • นักศึกษาพยาบาล ค่าบำรุงสมาคมเป็นรายปี ๆ ละ 50 บาท

สมาชิกสมาคมฯ มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่าง ๆ เช่น ทุนวิจัย ทุนนวัตกรรม ทุนการศึกษา งบประมาณเยี่ยมสมาชิกฯที่เจ็บป่วย และเสียชีวิต เป็นต้น